ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатор: Платен отпуск при непълна година

Калкулаторът се използва за пресмятане на полагаемите дни платен годишен отпуск в случаите, когато трудовото правоотношение започва или се прекратява през годината. Размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие. Калкулаторът прави изчисленията при 8- часов работен ден.

При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

Покажи повече

Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. За ползване на платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-месечен трудов стаж, като в тези случаи размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие.

Избери година

Служител/Работник

Работни дни отпуск за 1 г.

Работно време

Дата на назначаване

Попълнете, само ако служителят
започва работа през годината.

Дата на отчисление

Попълнете, само ако служителят
прекратява работа през годината.

Внимание: Последен раб. ден

Дни ползван отпуск

които да бъдат извадени

Предх. неизползван отпуск

които да бъдат прибавени

Имам 8 месеца трудов стаж

Метод за изчисление

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.