ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Други калкулатори

Изчисляване на брой дни между две дати

С помощта на този калкулатор може да изчислите броя работни и броя календарни дни между две зададени дати. Изчислението включва въведените начална и крайна дата. Изчислението за работни дни е коректно до края на настоящата година.

Калкулатор: Майчинство 2018

Калкулаторът има за цел да ориентира бъдещата майка за периодите на болничен и отпуск за отглеждане на дете и да изчисли паричните обезщетения от ДОО по месеци.

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.