ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Минимален осигурителен доход (МОД 2018)

В МОД XXXX г., чрез кода на дейността по КИД е направена връзка с процента за ТЗПБ. Всяка колона в таблицата има собствен филтър, чрез който може да търсите по пъния и/или по част от текста/цифрите.

Избери година

Export to Excel
© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.