ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Минимална работна заплата за страната по години в лева


© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.