ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Полезни страници на НАП

Е-услуги на НАП със свободен достъп:

Проверка на здравно осигурителния статус

Здравно осигурителен калкулатор от НАП

Публичен бюлетин по ДДС

Длъжници, платци и издирвани лица от НАП (първи списък)

Длъжници, платци и издирвани лица от НАП (втори списък)

Система Въпроси-Отговори на НАП

Важно

Описание на специфичните настройки при работа със сайта на НАП

Информационният телефон на НАП за устни запитвания е 070018700

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.