ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатор: Осигурителен стаж за период

Изчислява осигурителния стаж за определен период. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни и часове. Може да бъде добавен и предходен осигурителен стаж към стажа за периода.

Като начална дата се вписва денят, от който лицето е започнало работа. Като крайна дата за периода се вписва датата, от която лицето е освободено, тоест първият работен ден, в който лицето не е на работа. Формат на датите dd.mm.yyyy

Покажи повече

Осигурителният стаж при 8 - часов работен ден е равен на трудовия стаж за периода. В този случай ползвайте Калкулатор: Трудов стаж за период.
Заложени методи за изчисляване на стажа:

Калкулаторите изчисляват стажа при хипотезата, че в периода са отработени
всички официални работни дни, като в почивните дни и празниците служителят не е бил на работа.

Въведете вашето име

ЕГН/ЛНЧ/сл.№

Метод за изчисление

От

До

Вид трудов договор

Работно време

+

Внимание: Последен раб. ден

Предходен осигурителен стаж :

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.