ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Справочник

МОД 2018

В МОД 2018 г., чрез кода на дейността по КИД е направена връзка с процента за ТЗПБ. Всяка колона в таблицата има собствен филтър, чрез който може да търсите по пъния и/или по част от текста/цифрите.

ТЗПБ 2018

Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2018

МРЗ по години

Минимална работна заплата за страната по години в лева

НКПД 2011, актуален за 2018

Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011)

КИД 2008, актуален за 2018

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

КПИД

Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.