ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатори възнаграждения и заплати

Калкулатор: Работна заплата

Калкулаторът служи за изчисляване на заплатите на работещите по всички видове договори (вкл. самоосигуряващите се и по ЗДС). Изготвя индивидуална ведомост и фиш на служител.

Калкулатор: Заплата Бруто - Нето

Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя по трудов договор, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплата.

Калкулатор: Граждански договор

Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци по граждански договори.

Калкулатор: Доход от наем

Калкулаторът служи за изчисляване на данъци и доходи по договори за наем, когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице.© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.