ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатор: Работна заплата Бруто – Нето

Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя по трудов договор, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплата.

Основна заплата

МОД

Вид на възнаграждението

брутонето

Категория труд

Роден

след 1960г.преди 1960г.

Години трудов стаж

% пр. време

% ТЗПБ

За месец

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.